Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hải sản chế biến sẵn

Chả Cá Thác Lác

160.000 /kg

Hải sản chế biến sẵn

Chả Cá Thu

250.000 /kg

Hải sản chế biến sẵn

Mực rim

245.000 /kg