Hiển thị tất cả 8 kết quả

-6%

Hải sản khô

Cá Đù một nắng

150.000 /kg
-6%

Hải sản khô

Cá mối khô

150.000 /kg
-6%

Hải sản khô

Cá thu một nắng

290.000 /kg

Hải sản khô

Khô cá chỉ vàng

160.000 /kg

Hải sản khô

Khô cá khoai

200.000 /kg

Hải sản khô

Khô cá mai

220.000 /kg

Hải sản khô

Mực khô

160.000 /kg

Hải sản khô

Mực một nắng

160.000 /kg